arkivab öppnar kontor på Bråstaborg

Från början av oktober finns arkivab på Bråstaborg. "Vi är en redovisningsbyrå för små och medelstora företag och vår ambition är att kunna erbjuda mervärden utöver de traditionella redovisningstjänsterna som företaget och företagaren har nytta av och som kan vara avgörande för beslut och planering av företagets verksamhet. säger Torbjörn Olsson, verksamhetsansvarig i Sala.

Här är några exempel på tjänster som arkivab kan hjälpa till med:

Bokföring
Rapportering och resultatuppföljning
Skatte och avgiftsredovisning
Bokslut
Årsredovisning
Deklaration
Budget och prognoser
Redovisningsrådgivning
Rutin och processuppföljning
Ekonomisk planering
Torbjörn säger vidare " Min målsättning är att finnas som ett bollplank närhelst företagaren behöver det och då jag lever och verkar lokalt finns jag tillgänglig med kort varsel"
Välkomna upp till Bråstaborg för ett besök:

Torbjörn Olsson

arkivab

Telefon 0700-983551

E-post
Adress Hushållargatan 5 7433 40 Sala