Förbud mot tung genomfartstrafik på Sörskogsleden

Förbud mot tung genomfartstrafik på Sörskogsleden

Förbud mot tung genomfartstrafik på Sörskogsleden

Den 17 december fattade Samhällsbyggnadsutskottet beslut om att införa ett förbud för tung genomfartstrafik på Sörskogsleden. Tekniska kontoret kommer nu ansöka om skyltar utefter Trafikverkets väg för att sedan fatta det formella beslutet om lokal trafikföreskrift.