Kommunfullmäktige har antagit planen !

Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag att antaga detaljplanen för Bråstaborg.