MKF flyttar in på Bråstaborg

MKF bedriver kvalificerad familjehemsvård med speciell inriktning mot personer med invandrarbakgrund

Vår verksamhet är unik genom att vi kan matcha klienter och familjehem med hänsyn till kultur språk och religion. Målet är att minimera missförstånd (kulturkrockar) och underlätta integrationen in i det svenska samhället.
Vår multikulturella kompetens ökar samarbetet med klientens nätverk, som är en viktig faktor i en positiv utveckling för klienten.

Målgruppen kan vara:

ensamkommande flyktingbarn- och ungdomar; personer som drabbat av hedersrelaterat hot eller våld; barn, ungdomar och vuxna samt familjer med t.ex. sociala problem, missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa eller beteendeproblem.
Vi tar emot personer enligt SoL, LVM, LVU, LRV, LPT, P34, kontraktsvård.MKF