Planen för Bråstaborg har vunnit laga kraft!

47f731501cc2fe4be0224267c58532
Planen för Bråstaborg har vunnit laga kraft!
Den 22 Feberuari 2007 vann planen för Bråstaborg laga kraft.
Planen medger byggnation av 41 villor samt ett 60 tal lägenheter.
För närvarande rennoverar vi 5 radhus samt en fristående villa. Dessa kommer att vara färdiga under våren.
För intresse anmälan kontakta Peter Bäckman
Mail: